top of page

Lenke Rothman-Arnér, född 28 mars 1929 i Kiskunfélegyháza i Ungern, död den 27 november 2008 i Lidingö i Sverige, var en svensk konstnär, skulptör och författare.


1944 kom tyskarna till Kiskunfélegyháza. Jenö Rothman blev inkallad som s.k. arbetssoldat, vilket innebar att han med sitt liv skulle pröva om broarna höll och om fälten var minerade, innan soldaterna beträdde marken. Modern och de åtta barnen deporterades till Auschwitz. Vid selektionen fördes Lenke och hennes 13-årige bror åt sidan som arbetsdugliga. Modern och de sex mindre barnen togs till gaskammaren.

 

Efter en kortare tid i Auschwitz flyttades Lenke till en radiofabrik för flygplan och ubåtar i Guben utanför Berlin. 1945 överfördes hon till koncentrationslägret Bergen-Belsen där hon blev sjuk i tbc. Efter krigsslutet kom Lenke Rothman med en Röda Korset-transport till Malmö. Lenke Rothmans far ligger i en massgrav i Wels i Österrike; hennes bror Alexander överlevde och kom 1947 till Sverige. I Sverige vårdades hon på sjukhus och sanatorier under sex års tid, bland annat låg hon i två omgångar i gipsvagga.

 

Les artikkelen her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As a single professional woman, Laserstein can be seen to adhere to the definition of the New Woman, and her androgynous look is evident in her many self-portraits, for example, Self-portrait with cat at Leicester Museum and Art Gallery.

 

While Laserstein was a Jewish artist, her early work was typical of both the avant-garde New Objectivity movement and the extremely traditional backward-looking trends in German art of the period.


Her works were peopled with attenuated intellectuals such as one sees in the portraits of Christian Schad (the Portrait of Baroness Wassilko, for example), but her figures also often had a strong, cold, and athletic look that would have made them appropriate for Nazi propaganda posters.

 

For full article, please click here 

”Sy ihop orden, orden till ett stort täcke, ord och meningar, det sedda, det som sker. Sy ihop. Sy ihop fogarna, trottoarens kvadratiska stenar. Sy ihop. Sy ihop fotsulorna med foten. Sy, sy ihop. Sy ihop madonnas röst med din egen. Sy ihop Mona Lisas leende. Sy ihop.„

 

— Lenke Rothman i Stygn (2001)


Gregory Aminoff had two careers - as an artist and as a scientist. While still a schoolboy he was interested in minerals and collected them. 

 

The famous Arctic explorer Adolf Erik Nordenskiöld, who was Professor of Mineralogy at the Museum of Natural History, gave him free access to the mineral collection there. In 1905, aged 22, Aminoff had already received a bachelor’s degree and published two minor papers.

 

It was then that he switched to painting, enrolling in a famous art school and joining ”The Young”, a group of young painters were to become very well known. Aminoff was successful and painted in Paris, London and Italy. He studied for a period with Henri Matisse. 

 

Read the full story here

 

Lenke Rothman - FOTO: Elias Arnér ©

LENKE ROTHMAN
GREGORY AMINOFF

 

OSCAR IVAR LEVERTIN

 

 

Ragnar Josephson beskrev i 1951 om Grünewalds betydelse med följande ord:

 

"Isaac Grünewald (1889 - 1946)  var den markanta, ständigt synliga galjonsbilden för den nya konsten i Sverige. Han ägde inte bara färgens, utan även ordets slagkraft. Han ägde det oförfärade, stridbara lynne, som gärna gick i täten. Han ägde dessutom en utomordentlig bravur att omvända sina egna belackare.

 

Det finns ingen svensk samtida konstnär, som den stora allmänheten retat sig på så starkt, och ingen som samma allmänhet anammat så oreserverat. Hans främsta egenskap var hans allt besegrande vitalitet. Hans konst, liksom han själv, sjöd av liv, av glädje över livets gåvor.

 

Den ohämmade frikostighet med vilken han verkat och skapat har blivit en stor tillgång för den svenska konsten, ja mer än så, för det svenska livet överhuvudtaget. Det finns så mycket tung eftertanke och sträv blyghet, så mycket fruset och tigande och bundet i Nifelheim. Mot allt detta har hans dukar predikat lustens, glädjens, livsbejakelsens evangelium."

 

- Read more

​​

Isaac Grünewald Self portrait Foto: Wikipedia

Isaac Grünewalds tal till Drakens ridå 1938

ISAAC GRUNEWALD
LOTTE LASERSTEIN

SWEDEN

Oskar Ivar Levertin var en svensk forfattare, kulturskrivent och litteraturhistoriker.

 

Med "hjärtats slag i diktens form" ville han uttrycka sin starka känsla — "men vers är ord och ord är känslans skugga".

 

Det är i den skuggan Leventin har fått möta en eftervärlds dom. Hans känsla var hans egentliga styrka. Allra hetast brann den för svensk dikt. Fattigare vore den utan Leventin's satsning. 

 

Hele artikkelen kan leses her

 

 

 

 

Berlin in the 1920s was an uneasy, yet exciting place. The changes in society were certainly apparent to Laserstein, who was extremely modern in her thoughts.

 

During this time women were growing in independence and were increasingly entering the workplace. Laserstein depicted the New Woman, who also adopted a stereotyped appearance of a masculine look, typically with a man's style haircut.

bottom of page