top of page

Koritzinsky var en engasjert mann med sine meningers mot. Han deltog aktivt i samfunnsdebatten og kjempet helhjertet mot alt som smakte av urettferdighet og antisemitisme. Han hadde et glødende engasjement. Han var aktiv medlem i Odd Fellow. Noen sterkt religiøs mann var han ikke, men både på det kulturelle og det historiske planet følte han seg som jøde. 

Les artikkelen her

Ephraim Wolff Woritzinsky nr. 2 fra h. FOTO: Erik Koritzinsky

EPHRAIM WOLFF KORITZINSKY

 

Så langt - men ikke lenger enn til den 18. juni. Det er sent og vi har lagt oss til å sove. Brutal støveltramp i trappen river oss ut av søvnen. Som paralyserte hører vi skrittene komme nærmere og stanser, hører den voldsomme dundringen mot akkurat vår  dør. Utenfor står tyske soldater og en norsk nazist som uten et ord til forklaring arresterer meg, jager meg ned trappen og inn i en ventende bil. 


Vi er flere som deler skjebne denne natten så etter en oppsamlingsrunde i byen er bilen fullt med overrumplede og engstelige menn. Endestasjonen for denne trøstesløse ferden er en av byens skoler der vi brølende blir kommandert til å stå rett og ikke røre så mye som en finger. 

 

Hvorfor er jeg arrestert? Har tyskerne fått greie på hva jeg mener om dem eller består min forbrytelse rett og slett at jeg er jøde? 

 

Les hele artikkelen her

Marcus Levin

Marcus Levin

Marcus Levin

Marcus Levin

Courtesy Irene Levin Berman

Marcus Levin

Marcus Levin

Courtesy Irene Levin Berman

Marcus Levin JDC

Marcus Levin JDC

Marcus Levin

Marcus Levin

Courtesy Irene Levin Berman

Marcus Levin. Year unknown. JDC

Marcus Levin. Year unknown. JDC

Marcus Levin. Year unknown. JDC

Marcus Levin. Year unknown. JDC

Marcus Levin. Year unknown. JDC

Marcus Levin. Year unknown. JDC

Marcus Levin. Year unknown. JDC

Marcus Levin. Year unknown. JDC

Marcus Levin. Year unknown. JDC

Marcus Levin. Year unknown. JDC

Marcus Levin

Marcus Levin

Courtesy Irene Levin Berman

Marcus Levin Golda Meir 1950

Marcus Levin Golda Meir 1950

Courtesy JDC

Marcus Levin Golda Meir 1950

Marcus Levin Golda Meir 1950

Memorial Service Synagogue in Oslo

Memorial Service Synagogue in Oslo

1950, a memorial service was held in memory of the plane crash that took place in Norway (Hurum) in November 1949. Golda Meir, Marcus Levin

Memorial at the Synagogue Oslo

Memorial at the Synagogue Oslo

Year 1950 1950, a memorial service in memory of the plane crash that took place in Norway (Hurum) in November 1949. Golda Meir,Minister of Labor, Marcus Levin, head of Joint Distribution Committee, Norway

Steinmann left, 1950 JDC

Steinmann left, 1950 JDC

A memorial service in Oslo in memory of the plane crash that took place in Norway (Hurum) in November 1950.

Memorial Service Synagogue in Oslo

Memorial Service Synagogue in Oslo

1950, a memorial service in memory of the plane crash that took place in Norway (Hurum) in November 1949. Golda Meir, Marcus Levin

Memorial Service Oslo Synagogue

Memorial Service Oslo Synagogue

1950, a memorial service was held in memory of the plane crash that took place in Norway in November 1950. The man in the left is Arnold Selikowitz, the Shul gabbe and cantor, Rabbi Weiss. Marcus Levin in the back to the right who was representing the Joint Distribution Committee

Memorial Service Oslo Synagogue

Memorial Service Oslo Synagogue

1950 President of the Congregation, Harry Koritzinsky, left, in the middle is Arnold Selikowitz, the Shul gabbe and cantor, Rabbi Weiss, Marcus Levin in the back who was representing the Joint Distribution Committee

Marcus Levin

Marcus Levin

Courtesy Irene Levin Berman

FOTO: Irene Levin Berman @

MARCUS LEVIN

 

A MAGNET WITHIN THE NORWEGIAN JEWISH COMMUNITY 

Marcus Levin received  the King's Medal of Honor in 1960 for his work  with the Jewish refugees. Historian Bjarte Bruland calls it "the forgotten fate of a hero who helped fellow  Jews in catastrophic times". 

 

THE NORWEGIAN JEWS DURING THE 

GERMAN OCCUPATION

 

by MARCUS LEVIN

Stockholm 1945

 

Through Henrik Wergeland's unwearied struggle, the prohibition, which denied Jews the right to live in Norway, was abolished on September 24, 1851. Jews had been living in Norway, but outwardly they lived as protestant and assimilated within a short period of time. Among these may be mentioned the well-known Hambro family from Bergen (Joachim Hambro, President of the Norwegian Parliament 1940). 

 

The actual immigration to Norway didn’t start until the nineties and in 1892 the first Jewish congregation was organized called “The Mosaiske Trossamfund” (the Mosaic Believers Society in Oslo). 

 

Read article here

 

 

 

Annie og Kåre. Bilde fra boka Hemnes i krig 1940-45

 

 

ANNIE OG KÅRE

 

 

Marcus Levin from the age of 21 until his death  in 1965 witnessed many of the major historical events that greatly affected Jewish life in Norway.  


He was in reality the first Norwegian Jew who witnessed what had happened to the Jews who were deported from Norway in 1942 and 1943. 


He was also strongly involved in refugee work before, during and after World War II, both in Norway and Sweden. 

 

As of 1938 the American Jewish Joint Distribution committee (“the Joint”) started to play a role in the Norwegian-Jewish efforts to help the refugees and acute humanitarian needs.

 

 After the war,  Marcus Levin was able to collect funds used for the Jewish communities in Oslo and Trondheim, inc;uding a modern Jewish community center in Oslo and  a new Jewish chapel at the cemetery at Helsfyr in Oslo.

 

Read full article here

NORWAY

1875: Only 34 Jews are in Norway. They are mainly from Germany.

 

1880: The main  Jewish immigration to Norway starts mainly as a result of the pogroms in Russia and the Pale of Settlement

 

1905: Jewish immgiration peaks at around 1200 . The jews who found their way to Norway came mainly from Lithuania (Vilna and Shtetles close to the Latvian border) and Poland. They are poor and leave ther countries because of persecution. 

 

1930 : Before the world war the immigration policy of Norway became even stricter for Jews.

 

The main newspaper Aftenposten runs an editorial on April 4, 1933 telling readers not to judge the German people too hard because Jews were  of a certain kind with special traits.

 

1940: At the beginning of the war there are around 500 Jewish refugees in Norway, many in transit to the United States. There are never more than 2,200 Jews in Norway at the beginning of the German occupation

ANNIE

OG

KÅRE

 

 

 

 

Den norske regjeringen fører på 1930-tallet en flyktninge- og asylpolitikk som er restriktiv overfor jødiske flyktninger. 

 

Det blir gjort prioritet å gi oppholdstillatelse til ikke-jødiske flyktninger som nesten alltid slipper inn. Flyktningene blir spurt om rase og religion, og det er egne lister over jøder. Visumsøkere som skriver «Mosaisch» under rubrikken «Religion», får bare svært sjelden visum til Norge.

 

Den norske staten endrer vilkårene for å få opphold i Norge etter Anschluss. Visumplikten ble opphevet i 1927 og 1929, men etter et økende antall jødiske flyktninger derfra, blir det nå innført visumplikt fra Østerrike fra mars 1938 og Tsjekkoslovakia i desember 1938.

 

 

Les hele

artikkelen her

Dr. Koritzinsky var født i Karlstad i Värmland i 1883. Foreldrene var Abraham Josef Koritzinsky (1858 – 1928) og Pauline Abrahamson (1858 – 1908). Han gikk på skole i Hamburg fra 1894 til 1898 og tok norsk artium i 1901.

 

Han avla medisinsk embetseksamen i 1909. Fra 1912 kombinerte han egen privatpraksis med et årsvikariat ved sykehuset i Kristiansund. Fra 1914 -1915 var Koritzinsky ansatt ved Nordlands Amtssykelys i Bodø og deretter i München og Bonn. I perioden 1917 – 1919 arbeidet han ved Ullevål kirurgiske avdeling.

 

Ephraim Koritzinsky ble ansatt som overlege ved sykehuset i Kristiansund i 1920,. Han la han vekt på å behandle folk uansett sosial bakgrunn og uten å kreve betaling fra de fattigste. Han la stor vekt på å utbedre helsetjenestene og tilbudet i byen. Han fortsatte i denne stillingen til 1933. 

 

 

"Den 8. november åpner jeg praksis i Narvik. Sara og jeg gifter oss nyttårsaften 1940. Vi bor på et værelse og kjøkken.

 

Det er smått men det spiller ingen rolle. Vi er unge nygifte og lykkelige og livet går sin gang til tross for okkupasjonen."

 

Oscar Bernstein

 

SARA FISCHER BERNSTEIN 
OSCAR BERNSTEIN

 

bottom of page