top of page

HEIDEGGER OG JØDERNE

ANTI

SEMITISMIN

LITERATURE

 

Antisemitismens historia är lång och brutal och kulminerade med nazisternas industriella utrotning av sex miljoner judar.

 

Efter Hitler var antisemitismen tabubelagd i Europa, men den försvann inte ur historien.

 

Under de senaste åren har världen åter fått se chockerande bilder av skändade begravningsplatser och vandaliserade synagogor.

Heidegger og jøderne

 

af Donatella Di Cesare

Den tyske filosof Martin Heidegger (1889-1976) er en af sin tids allerstørste tænkere. I starten af 70'erne - få år før sin død - indleverede Heidegger selv sine såkaldte "sorte hæfter" til redaktørerne af sine samlede værker med strikse instrukser omkring, at noteshæfterne skulle udgives som det allersidste - og at ingen måtte kigge i dem inden da.

Udgivelsen af Heideggers private noter i de "sorte hæfter" afslørede for offentligheden, at den verdensberømte filosof nærede sympati med nazismens antisemitisme. "Heidegger og jøderne" er den første bog, der for alvor kaster lys over forholdet mellem hans filosofi og holocaust.

"Heidegger og jøderne - De 'sorte hæfter'" viser, hvordan Heidegger oversatte tidstypiske antisemitiske fordomme til filosofiske termer og hvordan hans filosofi blev påvirket af hans tro den propagandistiske forestilling om en jødisk verdenssammensværgelse. 

Knut Hamsun besøker Josef Terboven in jan 1941 Terboven hadde overtatt Skaugum som han brukte som sin bolig - Foto NTS

FRA NORGE TIL TSJEKKIA 

I SPENT MY  YOUTH IN NORWAY

A NEW CATEGORY

OF REFUGEES

 

emerged in the wake of World War II: Jewish displaced persons, from the Nazi concentration camps or from wartime hiding. It is estimated that there were about 250,000 Jewish displaced persons (DP's) at the war's end.

 

For full story, please click here

 

Judehatets svarta bok är en brett anlagd skildring av judehatets historia - från antiken och kristendomens första tid, genom medeltiden och upplysningstiden, rasbiologins tidsålder och förintelsen och fram till dagens nya antisemitism.

 

Författarna söker efter orsakerna och belyser de många utbrotten i deras historiska sammanhang. Framställningen visar hur många teman, i olika utformningar, har återkommit när det gäller att motivera judehatet: legenden om den vandrande juden, konspirationer om världsherravälde, anklagelser om hostieskändning, brunnsförgiftning, ocker och ritualmord.

 

Judehatets svarta bok analyserar hatets ursprung i det kristna Europa men visar samtidigt hur tankemönstren från ett visst historiskt och kulturellt sammanhang har låtit sig vidareföras i ständigt nya former ända fram till i dag, då judehatet inte längre kan sägas vara ett speciellt ”kristet” eller ”europeiskt” fenomen.

 

Boken är central läsning för alla som intresserar sig för hur fördomar, diskriminering, förföljelse och hat mot främmande kulturer och religioner kan få katastrofala följder för oskyldiga människor. 

JUDEHATETS SVARTA BOK

bottom of page