top of page

Hédi Fried (born 15 June 1924 in Sighet) is a Swedish author and psychologist. 

 

A Holocaust survivor, she passed through Auschwitz as well as Bergen-Belsen, coming to Sweden in July 1945 with the boat M/S Rönnskär.

 

She has been awarded the Illis Quorum medal, and was named European of the Year in 1997. She received the Natur & Kulturs Kulturpris, a cultural award for her literary work, in 1998.

 

 

Hédi Fried överlevde fångenskap i både Auschwitz och Bergen-Belsen under andra världskriget.

 

I sitt Sommarprogram tar hon oss tillbaka till barndomens ängar i Rumänien strax före krigsutbrottet, koncentrationslägrens ofattbara grymheter och berättar om hur det är att besöka lägren idag.

 

Click here:

Sverige Radio Sommar & Vinter i P1

Emerich Roth, född 28 augusti 1924 i Tjeckoslovakien, är en svensk författare, föreläsare och socialarbetare som bland annat har arbetat med att sprida information om rasism, våld och nazistiska övergrepp.

 

Under andra världskriget var han fånge i fem olika koncentrationsläger. Han kom till Sverige i december 1950. Han har sedan 1993 besökt skolor runt om i Sverige, med syftet att motverka att rasismen får fotfäste i samhället. Innan dess arbetade han under 30 år som socialarbetare. Han var en av grundarna av Föreningen Förintelsens Överlevande.

 

Emerich Roth har publicerat flera böcker på temat våld och rasism, bland dem Emerich är mitt namn. Hatet, förnedringen, kärleken (2005, ISBN 91-7203-664-8).

 

Han har fått flera belöningar för sitt arbete med att informera om rasism och övergrepp, bland annat Stockholm stads Nelson Mandela-pris år 2008, Bångs stiftelses hedersutmärkelse år 1997 och Raoul Wallenberg-priset 2015.

 

Han grundade år 1994 den ideella Emerichfonden, som verkar för att uppmuntra ungdomar till "aktiviteter som motverkar våld och främlingsfientlighet samt bädda för en trivsam och medmänskllig skolmiljö".

"Människan har en förmåga att hoppas inn i det siste." 

GORAN ROSENBERG

 

I en personligt hållen essä skärskådar Göran Rosenberg vår civilisations största och mest genomgripande utopi: Det förlovade landet, Messiasriket, Sion, Israel. Det förlorade landet är på en gång en spännande idéhistorisk odyssé och en politisk självbiografi. Boken Augustprisnominerades 1996. Till denna utgåva har Göran Rosenberg även skrivit ett nytt förord. "Det förlorade landet" tar vid där "Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz" slutar. 

Bokens titel ger en fingervisning om var författarens egen resa så småningom slutar. Startar gör den i många och skilda utgångspunkter: I en trettonårig pojkes 'uppstigning' till och fostran i det tidiga sextiotalets Israel, 'vår tids Sparta'. I de tusenåriga bibliska och messianska drömmar som närt såväl judendomen som kristendomen.

 

I den emanciperade judendomens, upplysningens, socialismens och nationalismens ideologiska häxkittel. I Förintelsens apokalyptiska skugga. I pionjärsionismens radikala teorier, glödande ansikten och dåliga samveten. I Palestinakonfliktens krig, fördrivningar och erövringar. I 68-vänsterns och palestinarörelsens upproriska och konspiratoriska miljöer. I den laddade skärningspunkten mellan det israeliska nittiotalets nymessianska aggressivitet och dess längtan efter fred och normalisering. 

"Rosenberg kartlägger dagens politiska polarisering, en kluvenhet som funnits från början. Han gör en omutlig, komplex, klar och gastkramande analys." 

EMERICH ROTH
HEDI FRIED

 

bottom of page