top of page

Etter å ha ført Grimstad Gartneris eddikbryggeri gjennom krigen med faglig dyktighet, høy omsetning og stor fortjeneste ble bestyrer Friedrich Doller og hans kone Grete Doller arrestert og deportert i 1943. Mens tyskervennlige nordmenn sloss om ekteparets verdier, kjempet ekteparet for livet i Stutthof konsentrasjonsleir.

 

På mirakuløst vis kom de seg tilbake til Norge, hvor de ble gjenforent sommeren 1945. Men deres kamp var på ingen måte over. De hadde overlevd nazistenes tyranni, men mistet likevel alt gjennom behandlingen de fikk av norske myndigheter. Roger Tronstads grundige gjennomgang av de historiske kildene danner en historie om et landssvikoppgjør Norge sannsynligvis aldri har sett maken til.

Roger Tronstad er historiker og førstearkivar ved Statsarkivet i Kristiansand. I denne boka forteller han historien om jødene på Agder helt fra Stortinget ga jøder adgang til Norge, fram til rettsoppgjøret etter andre verdenskrig. Selv om jødene ikke har utgjort en stor folkegruppe på Agder, er sporene etter dem i arkivene omfattende, interessante og dramatiske. Disse sporene utgjør en egen historie som fortjener å bli fortalt.

JAKTEN ETTER JØDENE PÅ AGDER
 
                  TIDSVITNER

De siste tidsvitnene til Holocaust kommer til å bli borte i løpet av noen få år, og fortellinger skrevet av nye generasjoner vil bli annerledes enn fortellingene fra de overlevende selv, sier professor Jakob Lothe.

 

Les hele historien her

JøDER OG POLITI I STAVANGER

Dagen før krigsutbruddet i 1940 mottok Arendal politikammer et brev fra Sentralpasskontoret datert 5. april. Brevjournalen til politiets fremmedkontor viser at henvendelsen gjaldt den tyske jøden Gisela Wilmersdoerffer. Politiet ble bedt om å sørge for at det ble sendt inn flere opplysninger om henne.

 

Også i august 1939 hadde Sentralpasskontoret henvendt seg i forbindelse med jødinnens oppholdstillatelse. Hun hadde da fått lov til å oppholde seg i Flosta.Henvendelsen 5. april gjaldt altså bare oppholdstillatelse.

 

Men opplysningene dannet seinere grunnlag for at statspolitiet oppsporte henne under krigen for å finne ut om hun skulle forfølges, dvs. arresteres og deporteres.

 

Kilde Statsarkivet, Kristiansand, Arendal politkammer Fremmedkontroll 1937-1945

Jakob Lothe, professor i engelsk litteratur ved Universitetet i Oslo. Han har også undervist i allmen litteraturvitskap ved universiteta i Bergen og Oslo, og er professor II ved Universitetet i Bergen.

 

Jøder og politi i Stavanger

Glemselens bekvemmelige letthet

 

"Hvordan og hvorfor skriver man noen ut av den norske historien?

 

Etter at alle jødene i Stavanger ble arrestert av byens politi i 1942, ble de slettet fra historien. På tross av at de fleste hadde bodd der i tretti år, og var sterkt til stede i lokalmiljøet, la ettertiden et lokk over deres eksistens. Deres liv og virke ble glemt, og de forsvant inn i den anonyme gruppen av ”jøder som ble drept av tyskerne”, uten noen form for lokal forankring. Hvordan kunne det skje?

 

Hvordan skriver man noen ut av historien? Vi har forskjøvet referansepunktet for Holocaust fra det lokale til det globale, hevder Kjersti Dybvig.

 

Dermed har vi skapt en avstand til folkemordet, som får oss til å tro at det ikke har noe med oss å gjøre. Dette har ikke bare fritatt oss fra delaktighet, men også fjernet jødene fra den lokale krigshistorien"

 

Pax Forlag

Fortellinger om det sørlandske holocaust

av Thomas V.H Hagen, Gro Kvanvig, Roger Tronstad

BLOG @
NORWAY

 

 

I Kristiansand fantes det i 1940 to forretninger med jødiske innehavere. Den ene ble stengt i 1943, den andre ble ”fornorsket” og fortsatte sin virksomhet.

 

I boken "Jakten etter jøder på Sørlandet" finnes historier om jøder som flyktet og om nordmenn som hjalp dem. 

 

Boken viser også at enkelte sørlendinger gjerne hjalp til i nazistenes forsøk på total tilintetgjørelse av de norske jødene. Samlet sett gir disse fortellingene et viktig bidrag til å forstå jøders livsbetingelser i Norge i det 20. århundre."

 

Fra Arkivet, Gestapos hovedkvarter holdt Gestapo fra januar 1942 et våkent øye med den jødiske aktiviteten i landsdelen. Fra høsten 1942 kontrollerte Gestapo at den landsomfattende aksjonen mot de norske jødene ble gjennomført også i Agder.

 

 Julius og Rösi Fein bodde i Stavanger, der de drev butikk. Julius var født i Litauen i 1885, og kom første gang til Norge – og Arendal – i 1904. Under første verdenskrig traff han den sju år yngre Rösi i Tyskland. De giftet seg og slo seg ned i Stavanger. 


I 1938 åpnet ekteparet kortevareforretningen Feins Magasin AS i Dronningens gate 56 i Kristiansand

 

Les hele artikkelen her

Mange overlevende har motsatt seg diktning om holocaust, men etters­om årene går, bl­ir dette et mer og mer aktuelt spørsmål.

 

For hvem skal snakke om holocaust når de siste overlevede er døde, og hvordan blir fortellingene til de nye generasjonene?

Hør Radio Sør Vests intervju med forfatter

Kjersti Dybvig

Reporter: Ingve Gilje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjersti Dybvig, forfatter av boken "Jøder og politi i Stavanger Glemselens bekvemmelige letthet" viser klart hvordan utbredte oppfatninger om jøders menneskeverd spilte inn når de ble arrestert og deportert.

 

Antisemittismen og antijudaismen i lokalmiljøet kommer sterkt til syne, ikke minst i de religiøse miljøene og det lokale politiet.

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00
JØDENE PÅ AGDER
bottom of page