top of page

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

ARTICLES

SWEDEN

The book begins with Otto’s parents’ daily letters to their son, telling him of their detailed departure plans. Otto was 13 years old when he was sent to an orphanage in Sweden called Henhult. This had been organized by a Swedish Christian organization that worked in Austria.

 

This was to be his home for a short while – it was meant to be a temporary solution until his parents managed to leave Austria (then part of Nazi Germany) to join him. They had realized early on that the situation in Vienna had become very dangerous, even critical for them.

 

Så kom det sig att ärkebiskop Eidem tog hemligt initiativ till en kommitté med pastor Pernow i ledningen för att utreda möjligheten till räddning, och att ärkebiskopen personligen skrev ett brev till generaldirektören för Kungliga Socialstyrelsen.

 

Uppsala den 17 okt. 1938

 

​Herr Generaldirektör Sigfrid Hansson, Stockholm

Ärade Herr Generaldirektör

 

En liten kommitté, vilkens utredningsman är pastor B Pernow, har anhållit om företräde för Herr Generaldirektören, för att skaffa sig kännedom om möjligheterna för Kungl. Socialstyrelsen att bevilja inrese- och uppehållstillstånd för ett antal kristna s.k. icke-ariska barn och ungdomar från Tyskland.

 

Jag hade gärna velat vara närvarande vid denna uppvaktning för Eder för att fälla ett gott ord för denna angelägenhet, vilken ligger mig varmt om hjärtat. Då det emellertid icke är mig möjligt att bliva ledig den tid då Herr Generaldirektören kan taga emot, anhåller jag att med dessa enkla rader få framställa en vördsam och varm vädjan att Herr Generaldirektören ville skänka saken sitt intresse och, om så är möjligt, träda in för det önskemål som kommittén frambär.

 

med utmärkt högaktning

 

Erling Eidem

 

Les hele artikkelen her

 

 

 

 

 

Gothenburg Refugee School, 1945.The teacher, Else Broendsted, is standing at the left. Courtesy DJM
.​

​BARNEN SOM VAR RÄDDNING VÄRDA

 

 

 

 

The orphanage soon became overcrowded and could no longer accommodate that many children. Therefore, some of the children in the orphanage had to move out. A devout Christian woman made her house available for some of these children and welcomed Otto along with 22 other children.

 

The placement of Jewish orphans into residents’ homes was organized by the Swedish government. It was later discovered that the real objective of many of the Christian families who took in Jewish children was to convert them to Christianity. When I studied the Foreign Ministry’s archives concerning Austria and the Anschluss period, it became apparent that the Foreign Ministry was afraid of a Jewish invasion or a Jewish “import”.

 

The authorities feared that German intellectuals, physicians and students would come and take over their jobs. It was a combination of economic worries and a certain fear of foreigners. Sweden, comparatively was actually very restrictive in its immigration policies, more so than other neighboring countries.


Read the full story here.

”Den svenska statskyrkan ville gärna rädda judar undan förföljelserna i 30-talets Europa. Men inte så mycket från nazismen som från deras judisk­het, inte så mycket till liv som till kristendom. ”

 

Det är journalisten Elisabeth ­Åsbrinks slutsats i den nya boken ”Och i Wienerwald står ­träden kvar”. ­

Med Förintelsen i bagaget är en självbiografisk bok skriven av Sioma Zubicky och utgiven 1997.

 

"Nu var det första maj 1945 och jag skulle fylla 19 år om precis två månader. Vi var ett 70-tal skelett, mer eller mindre levande, som befriades av 7:e amerikanska armén i närheten av Wolfrathshausen i Bayern. ... Mina tårar hade för länge sedan torkat ut. Jag var befriad, men inte fri. Jag fanns men fanns ändå inte. Auschwitz förblev min skugga."

 

Sioma berättar i boken, i tre ungefär lika långa avsnitt, om sin uppväxt på cirkus och om livet som xylofonspelande underbarn i det mondäna förkrigs-Paris, därefter om nazitiden och åren i Auschwitz, och slutligen om befrielsen, den pågående kampen för ett nytt liv och om verkligheten idag bland ungdomar i svenska skolor.

 

Sist i boken får dessa ungdomar röst genom Lilian Edvalls intervjuer gjorda i omedelbar anslutning till Siomas föredrag. Boken vänder sig till ungdomar på högstadiet och gymnasiet, till lärare och föräldrar.

 

For further details, click  here.

​SIOMA ZUBICKY

 

bottom of page