top of page

Nelly Leoni Sachs 1938 - Source Wikipedia

BLOG @

SWEDEN

Einsteins Sverigebesök som blev en stor en vetenskaps- och kulturhistorisk händelse. Förutom innehållet i hans tal uppmärksammas en rad sociala, kulturella och forskningspolitiska faktorer av allmänt intresse..

Fram till 1919 förblev Einstein okänd för den stora allmänheten och även för de flesta fysiker, även om han bland specialister hade tillvunnit sig intresse och stor respekt för sina bidrag på ett flertal områden. 


1919 blev en vändpunkt, både i hans liv och för relativitetsteorin.

Les artikkelen  her


“Science makes people reach selflessly for truth and objectivity; it teaches people to accept reality, with wonder and admiration, not to mention the deep awe and joy that the natural order of things brings to the true scientist.”

-Lise Meitner

År 1923 besökte Albert Einstein Sverige, inbjuden av Svante Arrhenius. Vistelsen skedde i samband med med 17:e Skandinaviska Naturforskarmötet, en stor kongress med många parallella möten som hölls i Göteborg mitt under denna stads Jubileumsutställning.

Den anda som vilade över festiviteterna präglades av en stark tro på demokrati och internationalism och som sådan blev det också en passande inramning av Einsteins framträdande på Göteborgs nyinvigda nöjesfält Liseberg. Det var där han föreläste inför en stor publik. Hans tal, om relativitetsteorierna, blev välbevakat av både den lokala och den nationella pressen.

Skandinaviska naturforskarkongressen i Kongresshallen. Albert Einstein i talarstolen, 11 juli, 1923

Lise Meitner (7 November 1878 – 27 October 1968) was an Austrian-Swedish physicist who worked on radioactivity and nuclear physics. Otto Hahn and Meitner led the small group of scientists who first discovered nuclear fission of uranium when it absorbed an extra neutron; the results were published in early 1939.

 

Meitner and Otto Frisch understood that the fission process, which splits the atomic nucleus of uranium into two smaller nuclei, must be accompanied by an enormous release of energy. This process is the basis of the nuclear weapons that were developed in the U.S. during World War II and used against Japan in 1945. Nuclear fission is also the process exploited by nuclear reactors to generate electricity.

Lise Meittner (1878 - 1968) with Science Talent Search finalists 1946, Catholic University of America

LISE MEITNER
EINSTEIN I GÖTEBORG
bottom of page