top of page

RELIGIOUS

NORWAY

JMO beskriver Samuel Brandhändler som en ildsjel utenom det vanlige. Samuel Brandhändlers tjenestetid som forstander i Trondheim skulle vare i hele 30 år 1896 – 1926 og kom til å bety mye for menighetslivet i Trondheim.

 

Brandhändler var fra Brisk i guvernmentet Grodno, f. 1872. Hustruen Debora (Zyvie Dvore) var født i 1877 i Raigrod. Ekteskapet var inngått 1895.

 

 

Samuel Brandhändler (1872 - 1949)  var anmodet om å komme til Trondheim jødiske forsamling fordi en ikke lenger hadde noen til å ivareta de religiøse funksjoner. På dette tidspunkt eksisterte det jo ikke noe menighet. Han tiltrådte tjenesten i 1896.

 

Det ble Brandhändlers store fortjeneste at han gjorde det klart for byens jøder at det måtte skapes en organisert menighet. Den posisjon Brandhandler skapte seg både innad og utad bidrog til at tanken modnet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I hele 30 år kom Brandhändler til å utføre alle geistlige funksjoner i denne jødiske sammenslutning, den meste del av tiden alene, foruten at han underviste barna og en stund også fungerte som kasserer eller rettere sagt sørget for at medlemmene oppfylte sine økonomiske forpliktelser. Han var også våken når det gjaldt å tale jødenes sak i pressen og ivareta deres religiøse interesser. 

 

Les artikkelen her

Samuel og Debora Brandhändler med barna Filip, Deborah, Sarah Leah, Motel, Elias, Jakob, Caja, Feiga. 1914 Foto: JMT

St. Joergensveita 7, Trondheim

SAMUEL BRANDHÄNDLER

Samuel Brandhäandler

Foto: JMT

bottom of page