top of page

Den største aksjonen mot jødene fant sted natten til 26. november 1942. Da sto 100 drosjer med SS-soldater, norske hirdmenn og politi klare til å hente jødiske familier på oppgitte adresser. I løpet av natten ble 532 jøder arrestert og tvangssendt med skipet Donau til Auschwitz. Kun 9 menn overlevde. Hovedansvarlig for organiseringen av aksjonen var politiinspektør Knut Røed, som etter krigen ble frikjent for medvirkning til deportasjonen. Han innrømmet sin deltagelse, men unnskyldte seg med at han bare hadde fulgt ordre. Utfallet av denne saken opprørte Victor Lind, som selv hadde jødisk mor og unngikk å bli tatt, 2 år gammel.

 

2006 
OSLO BY NIGHT – THE STARS videoversion.
Museum of contemporary Art, Oslo

DVD 6:18 min. Loop. 
Opplag 5

The video is a map and the sky from my part of Oslo.
The stars are placed on the spesific adresses of this part of Oslo, where those Jews lived that never returned from Auschwitz.

NORWAY

Victor Lind  er en norsk billedkunstner. Lind var en av de sentrale kunstnerne i den politiske Gras-gruppa på 1970-tallet. Lind arbeider innenfor flere ulike medier, som maleri, grafikk, installasjoner og aksjonsbasert kunst. Fra denne perioden finnes blant annet serien «Nattrytter» (1974) som har opprinnelse i at Lind ble slått med pisk i ansiktet av en politimann til hest. Rundt 1980 laget han flere nidportretter av politikere.

Han har siden 1995 utført flere arbeider som tematiserer arrestasjonen og deportasjonen av de norske jødene under andre verdenskrig.

 

Victor Lind har vært særlig opptatt av den norske politi inspektøren Knut Rød og dennes delaktighet i utryddelsen av de norske jødene under den andre verdenskrig. 

 

Nasjonalmuseet produserte i 2008 vandreutstillingen  Contemporary Memory med to av Linds videoverk som tematiserer jødeforfølgelsene i 1942: «Oslo by night» og «Alt for Norge».

I årene 2008–2013 drev Lind fram prosjektet «Dette er et fint sted», en ny minnepark i Oslo. Her hedres de som under krigen sto bak «Carl Fredriksens Transport», og i et par hektiske vintermåneder i 1942–1943 klarte å få rundt 1000 jøder og motstandsfolk transportert i sikkerhet til Sverige.

Telegram til landets politimestre og lensmenn 25.10.1942:

Alle mannlige personer over 15 år hvis legitimasjonskort er stemplet med J, skal arresteres uansett alder oppover, og skal transporteres til Kirkeveien 23, Oslo. Arrestasjonene skal skje mandag den 26. oktober kl 06.00.

 

Arrestantene må medta skaffetøy, rasjoneringskort og alle legitimasjonsdokumenter. Formuen beslaglegges.

Oppmerksomheten henledes på verdipapirer, smykker og kontanter, og heretter må det ransakes. Bank-konto sperres og bankbokser tømmes. (…) Alle voksne jødinner pålegges daglig meldeplikt ved ordenspolitiets kriminalavdeling."

Statspolitisjefen

Ottosen (1995) s. 14

Victor Lind, Nattrytter, 1972. Akryl og lakk.

"The strangest trial in the

post-war treason trials"

See link for article here

bottom of page