top of page
GEORG COHEN BRANDES

 

 

DENMARK

1. februar 1861

 

En avant! jeg gaar frem for fuld Seil og med rivende Fart, jeg jubler hvad enten jeg seer mig frem el. tilbage.

 

Men det er ikke Letsind men Tungsind, der gjør at jeg frydes, ikke Fred men Kamp, en møisom Kamp, men en seierrig mod Idealet. - Dagbogen er endt. Selv i den er Slutningen affattet mere modent end dens Begyndelse som den fremtidige opmærks. Iagttager vel vil bemærke.

 

Georg Brandes

Georg Brandes, and his brother Edvard Brandes started the daily newspaper Politiken with the motto: "The paper of greater enlightenment"u.

SAM GENKENDEREN


"Hvad jeg derimod husker meget klart, er mit møde med Sam som menneske. Det var ret overvældende (selv efter mange ret eksotiske træf i min halvandetårige pariser-studietid forinden) at komme ud for denne – nej, ikke vulkan, for Sam var jo hele tiden i gang, men måske gejser, for der var højtryk og varme konstant.Det underlige var, at sammen med højtrykket – og det intensive: ”videre”, der løb som en understrøm – var der i Sams øjne en ro, der tillod et udtryk af dyb genkendelse, da han så mig første gang. read more

Henrik Nathansen

byste, af H Isenstein

Hjørring kommune

Samuel Besekow sculpture by Thomas Munk

 

Besekows kunstneriske engasjement - oversikt read more

 

Født den 26 januar 1911 i Københavns fattigkvarter, i Hummergade med dens faldefærdige ejendomme med forhuse og baggårdsbygninger hvor huslejen for de små lejligheder uden bad eller toilet var til at betale for indvandrere.

 

Sams (Samuels) forældre var sammen med faderens tre brødre og en lillesøster indvandret fra Rusland et par år tidligere. De havde endnu ikke lært dansk, hvorfor alle samtaler i hjemmet var på Jiddisch, det sprog familien havde talt i den lille stettel (landsby) de var kommet fra. De boede og arbejdede sammen i den lille lejlighed med at sy uniformer for den danske hær. Så Sam måtte lege på gulvet mellem symaskiner og stofruller, hvilket medførte at han var meget syg som barn. I de første barneår holdt han sig for sig selv og kunne få hele dagen til at gå med sit legetøj, primitive hjemmelavede kludedukker.

 

For full story, read more

 

 

Omkring århundredskiftet havde Nathansen fået stilling som en af samtidens fineste psykologiske romanforfattere. Under den tyske besættelse af Danmark måtte Nathansen og hans hustru flygte til Sverige.

 

Se hele artikkelen her

 

I det af Nathansen's skuespil der er blevet hans længstvarende succes og stadig spilles, Indenfor Murene, behandles ligeledes de dybtgående forskelle mellem jødisk og dansk livsform.

 

Dette stykke viser hvor intimt fortrolig Nathansen var med emnet, med sikkerhed har han gjort hver eneste af de helt konkrete individer til en type, og ikke mindst ved dette uafbrudte og frugtbare vekselspil mellem individ og type er det blevet det mest klassiske af hans teaterstykker.

 

Men dets scenelykke skyldes  især Nathansen's helt uforlignelige gengivelse af den gammeldags københavnsk-jødiske atmosfære der bygger på en række intime, men samtidig helt konkrete iagttagelser.

Georg Morris Cohen Brandes (1842 – 1927) was a Danish critic and scholar who had great influence on Scandinavian and European literature from the 1870s through the turn of the 20th century. He is seen as the theorist behind the "Modern Breakthrough" of Scandinavian culture. 

 

At the age of 30, Brandes formulated the principles of a new realism and naturalism, condemning hyper-aesthetic writing and fantasy in literature. According to Brandes, literature should be an organ "of the great thoughts of liberty and the progress of humanity". His literary goals were shared by many authors, among them the Norwegian realist playwright Henrik Ibsen. 

 

When Georg Brandes held a series of lectures in 1871 with the title "Main Currents in 19th-century Literature", he defined the Modern Breakthrough and started the movement that would become Cultural Radicalism.

 

For further reading, please click here.

​SAM BESEKOW - A LIFE IN THE THEATRE

 

 

HENRIK NATHANSEN

 

 

bottom of page