top of page

DENMARK

WULFF JOSEPH WULFF

Wulff Joseph Wulff (1809 - 1842) var dansk jøde, som gjorde tjeneste på Guldkysten. Forældrene var garver og møller Joseph Carl Wulff og dennes kone Caroline. Joseph Carl Wulff Joseph var et af Joseph Carl og Caroline Wulffs ni børn. Som 20-årig fik han sin juridiske eksamen og kunne dermed tiltræde en stilling som fuldmægtig hos herredsfogeden i Ebeltoft. 

Wulff Joseph Wulff har ydet et vigtig bidrag til vores viden om det danske liv på Guldkysten, danske handelskoloni Guldkysten i Vestafrika. Et område, der i dag hører under staten Ghana. hvor han var assistent på den danske handelsstation Fort Christiansborg i Accra. Han lod sig delvis integrere i det afrikanske samfund. 


Wulff Joseph Wulff blev født i Randers og døde i landsbyen Osu, hvor hans grav stadigvæk findes. Under sit ophold i Accra skrev han breve hjem til sine forældre og til sin svoger. Disse blev samlet og udgivet som bog med titlen Da Guinea var dansk i 1917. I  2004 er brevene genudgivet, denne gang på engelsk og med hans biografi.

 

Les artikkelen her.

 

bottom of page