top of page

"

FOTO: SCENECRAFT

MORITZ RABINOWITZ  

 

 

ARTICLES

NORWAY

Hotel Centrujn, ALINGRAS, den 10 ,mar3,1943» Herr Marcus Levin c/o Mosalska FiSrsamlingen Wahrendorfsgatan 3, Stockholm. KjSre Marcus Levin^ Hjertelig takk for Deres brev av O.ds,, som jeg nettop har mottatt og som Jeg satte meget stor prls pi. Kan jeg noen gang 3t& til tjeneste sk vet De det intet jeg hel3e r vil, Sk bare skriv, Det-,Dee. akriver om transporten fra Bredtvedt, har jeg fryktet, og jeg er raBget fortvllet over a vite at alle dis- 36 mennesker man er blltt sS. glad 1 skal gjennemgfi. nye lldelser i tillegg til det de allerede har bak sig, og at tre av Nansenhj^lps barn er sendt kAM^eg ikke over, Man fbler en voldsom trang til k begrave sig i arbeld, og efter fattig evne forsoke k gjbre noe* nytte. Desverre har jeg ikke barnas data, men^Jeg ,kan sk nogenlunde efter hnJ^kommelsen si Dem hvor de erWfsv. Robert Reis fra Bratislava ca. 14 kr, var anbragf hos g&rdbruker SaxebiJll i As, Tibor Taglicht fra Bratislava ca. 13 &r,i Norge anbragt hos aogneprest Axel Kragset, Nesjestranda, i Romsdal, Vera Taglicht fra Bratislava ca.-12 &r, dtto. Sividt je g husker hadde Robert ^iss et tysk protektoratspass utstedt i Prag, mens de andre hadde slovakiske pass utstedt i Bratislava. Jeg beklager at jeg ikke kan gi nSrmere oplysninger. Jeg er ikke istand til nu k huske de p&- rSrendes navn og adresse nbiaktig. Man imidlertid regne med at samtlige er deportert til Polen. KjenrB r De til om Max Bondy er sendt? Det er vel riktig at de 60 som var i Tbnsberg fremdeles sitter der? C Jeg er bare .glad og takknemlig for at De interesserer Dem for mig og mine videre planer her i Sverige og setter selvfblgelig stor pris pk Deres tillit til mig og mine evner. Det, er denslags arbeide som jeg interesser mig for og som jeg allerhelst vil fortsette med. Jeg har imidlertid allerede tilbud om noe internasjonalt hjelpearbeide, men vil nBdig forelSbig snakke om det fSr jeg vet hvad defgjelder, og tenkte a la alltsammen utstii til jeg kommer til Stockholm. leiren her og om ca,14 dager skulle k vSre i Stockholm. Jeg gleder mig n&r vi igjen treffes, Hjertelig hilsen Nina Hassvolld adresse er:Angabu barnehjem, Alings&s. Vi holder jo nu p§. k oplbse jeg vel igjen kunne regne med til k drbfte saken med Dem Deres

 

http://search.archives.jdc.org/multimedia/Documents/Stockholm/ST_0101/ST_0101_00773.pdf

 

Tove filseth (1905 – 1994 journalsiten reiste 1939 sammen med Odd Nasne til tszehco for flyktniner a hjelpe Flukt til svergie mot slutten  av 1942 doch tatigheiten fur die  nasne hilfe und heirat mid dem deuth judsichen schrifsteeller max tau (207)

Vera taglich (1929- 1943) og tiboer (1932 – 1943 waren 1939 aus tehxlovlak til norge kommet lebten in wechselnden verstecken u.a hos Pastor Aksel Mathias Kragseth 1903 1981 syd for torndheim etter ein deununziaton worden sie Angfan 1943 verhafte und in bredtviet inhalftert im marz 1943 nac aushtwit deporter dor termodet
 

bottom of page